บทความ
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
วันนี้ 614
เมื่อวาน 761
สัปดาห์นี้ 2,420
สัปดาห์ก่อน 3,893
เดือนนี้ 16,502
เดือนก่อน 14,825
ทั้งหมด 624,172
  Your IP :54.158.241.146

ตอนที่ ๔๗ ปัญหาที่ ๔ เหตุให้เกิดแผ่นดินไหวในทางพระพุทธศาสนา (ภูมิจลนปัญหา) / ปัญหาที่ ๕ พระเจ้าสิวิราชทรงควักพระเนตร แล้วได้ตาทิพย์ (สีวิรัญโญจักขุทานปัญหา)

ตอนที่ ๔๖ ปัญหาที่ ๒ ความรอบรู้ของพระพุทธเจ้า (สัพพัญญูปัญหา) / ปัญหาที่ ๓ พระพุทธเจ้าทรงบวชให้พระเทวทัต (เทวทัตตปัพพชิตปัญหา)

ตอนที่ ๔๕ ปัญหาเสริม พระนางปชาบดีโคตรมี ทรงถวายผ้าแด่พระพุทธเจ้า (โคตรมีวัตถุนิทานปัญหา) / ปรารภเมณฑกปัญหา
วรรคที่ ๑ เมณฑกปัญหา ปัญหาที่ ๑ เดียรถีย์ท้วงการบูชาพระพุทธเจ้า (วัชฌาวัชฌปีญหา)
 

ตอนที่ ๔๔ ปัญหาที่ ๑๗ พระพุทธเจ้ากระทำกิจ ที่ยากจะกระทำได้ (อรูปววัตตภาวทุกกรปัญหา) / ปัญหาที่ ๑๘ พระเจ้ามิลินท์ตรัสรับอาสา กับพระนาคเสน (ทุกกรปัญหา) จบวรรคที่ ๗

ตอนที่ ๔๓ ปัญหาที่ ๑๕ จะตัดสิ่งที่ละเอียดด้วยอะไร (สุขุมัจเฉทนปัญหา) / ปัญหาที่ ๑๖ วิญญาณ ปัญญา และเจตภูต ต่างกันอย่างไร (วิญญาณทินานัตถภาวปัญหา)

ตอนที่ ๔๒ ปัญหาที่ ๑๓ มนุษย์จะสามารถหายใจเข้าออกได้นิ่งสนิทได้หรือไม่ (อัสสาสปัสสาสปัญหา) / ปัญหาที่ ๑๔ ทะเลคืออะไร (สมุททปัญหา)

ตอนที่ ๔๑ ปัญหาที่ ๑๑ มนุษย์สามารถเหาะได้หรือไม่ (อุตตรกุรูปัญหา) / ปัญหาที่ ๑๒ กระดูกสันหลังยาว ๑๐๐ โยชน์ มีหรือไม่ (ทีฆอัฎฐิกปัญหา)

ตอนที่ ๔๐ ปัญหาที่ ๙ บาป และบุญอย่างไหนดูดดื่มกว่ากัน (บาปปุญญพหุการปัญหา) / ปัญหาที่ ๑๐ คนหนึ่งรู้จักบาป อีกคนไม่รู้จัก เมื่อทำบาปใครจะบาปกว่ากัน (ชานอชานปัญหา)

ตอนที่ ๓๙ ปัญหาที่ ๗ เมื่อเราเกิดในครรภ์มารดา เข้าไปทางไหน (มาตุกุจฉิปัญหา) / ปัญหาที่ ๘ จะได้อริยะมรรค อริยะผลในองค์คุณที่เท่าไหร่ (สัตตโพชฌงคปัญหา)

ตอนที่ ๓๘ ปัญหาที่ ๕ ถ้า ๒ คน ตายพร้อมกันแล้วคนหนึ่งไปพรหมโลก และอีกคนไปกัสมีรนคร ใครจะไปเกิดก่อน (พรหมกัสมีรนครปัญหา) / ปัญหาที่ ๖ ผู้ที่ไปเกิดโลกหน้า จะมีรูปร่างอย่างไร (ปรโลกคตนีลปีตาทิวัณณคตปัญหา)
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา