บทความ
 อวกาศ
 พลังงาน
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
 งานโลหะ
 อุปกรณ์
 เครื่องกล
วันนี้ 776
เมื่อวาน 550
สัปดาห์นี้ 776
สัปดาห์ก่อน 5,464
เดือนนี้ 7,737
เดือนก่อน 29,132
ทั้งหมด 821,793
  Your IP :52.91.90.122

ตอนที่ ๕๓ ปัญหาที่ ๖ พระพุทธเจ้าทรงทำประโยชน์แก่หมู่สัตว์ (สัพพสัตตหิตจรณปัญหา) / ปัญหาที่ ๗ โลกุตรธรรมอันประเสริฐ (เสฏฐธัมมปัญหา)

ตอนที่ ๕๒ ปัญหาที่ ๔ พลังของพระปริตร กันความตายได้ (มัจจุปาสามุตติกปัญหา) / ปัญหาที่ ๕ ลาภของพระพุทธเจ้า (ภควโต ลาภันตรายปัญหา)

ตอนที่ ๕๑ ปัญหาที่ ๒ พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมไม่ปิดบัง (ฐปนียาพยากรณปัญหา) / ปัญหาที่ ๓ สัตว์ทุกจำพวกหวาดกลัวต่อความตาย (มัจจุภายนปัญหา)

ตอนที่๕๐ ปัญหาที่ ๑๐ พลังแห่งอิทธิบาท (อิทธิปาทพลทัสสนปัญหา)จบวรรคที่ ๑, วรรคที่ ๒
ปัญหาที่ ๑ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ถอนสิกขาบทได้เล็กน้อย (ขุททานุขุททกปัญหา)
 

ตอนที่ ๔๙ ปัญหาที่ ๘ พระพุทธเจ้าทรงละบาปจนหมดสิ้น หรือยังเหลืออยู่บ้าง (สัพพัญญุตํปัตตปัญหา) / ปัญหาที่ ๙ พระพุทธเจ้ายังทรงเข้าญาณอยู่ (ตถาคตอุตตริกรณียาภาวปัญหา)

ตอนที่ ๔๘ ปัญหาที่ ๖ เหตุที่ทำให้สัตว์เกิดขึ้น (คัพภาวักกันติปัญหา) / ปัญหาที่ ๗ คำสอนที่เลือนหายไป (สัทธัมมอันตรธานปัญหา)

ตอนที่ ๔๗ ปัญหาที่ ๔ เหตุให้เกิดแผ่นดินไหวในทางพระพุทธศาสนา (ภูมิจลนปัญหา) / ปัญหาที่ ๕ พระเจ้าสิวิราชทรงควักพระเนตร แล้วได้ตาทิพย์ (สีวิรัญโญจักขุทานปัญหา)

ตอนที่ ๔๖ ปัญหาที่ ๒ ความรอบรู้ของพระพุทธเจ้า (สัพพัญญูปัญหา) / ปัญหาที่ ๓ พระพุทธเจ้าทรงบวชให้พระเทวทัต (เทวทัตตปัพพชิตปัญหา)

ตอนที่ ๔๕ ปัญหาเสริม พระนางปชาบดีโคตรมี ทรงถวายผ้าแด่พระพุทธเจ้า (โคตรมีวัตถุนิทานปัญหา) / ปรารภเมณฑกปัญหา
วรรคที่ ๑ เมณฑกปัญหา ปัญหาที่ ๑ เดียรถีย์ท้วงการบูชาพระพุทธเจ้า (วัชฌาวัชฌปีญหา)
 

ตอนที่ ๔๔ ปัญหาที่ ๑๗ พระพุทธเจ้ากระทำกิจ ที่ยากจะกระทำได้ (อรูปววัตตภาวทุกกรปัญหา) / ปัญหาที่ ๑๘ พระเจ้ามิลินท์ตรัสรับอาสา กับพระนาคเสน (ทุกกรปัญหา) จบวรรคที่ ๗
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา