บทความ
 อวกาศ
 พลังงาน
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
 งานโลหะ
 อุปกรณ์
 เครื่องกล
วันนี้ 759
เมื่อวาน 550
สัปดาห์นี้ 759
สัปดาห์ก่อน 5,464
เดือนนี้ 7,720
เดือนก่อน 29,132
ทั้งหมด 821,776
  Your IP :52.91.90.122

ตอนที่ ๗๓ ปัญหาที่ ๘ พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นทีเดียวพร้อมกัน ๒ พระองค์ไม่ได้ (ทวินนํ พุทธานํ โลเกนุปปัชชนปัญหา) / ปัญหาที่ ๑๐ คนที่ต้องสึกจากพระ (หินายาวัตตนปัญหา)  จบวรรคที่ ๖

ตอนที่ ๗๒ ปัญหาที่ ๖ วาสนาของช่างปั้นหม้อ (ฆฏิการปัญหา) / ปัญหาที่ ๗ พระพุทธเจ้าเป็นพระราชาด้วย เป็นพราหมณ์ด้วย (ภควโตราชปัญหา)

ตอนที่ ๗๑ ปัญหาที่ ๔ พระโพธิสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ (โลมกัสสปปัญหา) / ปัญหาที่ ๕ โชติปาลมาณพ บริภาษพระพุทธกัสสป (ฉัททันตโชติปาลอารัพภปัญหา)

ตอนที่ 70 ปัญหาที่ ๒ ธรรมที่ไม่เนิ่นช้า (นิปปัญจธรรมปัญหา) / ปัญหาที่ ๓ คนธรรมดาสำเร็จอรหันต์ (คิหิอรหัตตปัญหา)

ตอนที่ ๖๙ ปัญหาที่ ๑๐ มรรคเป็นของเก่า หรือของใหม่ (อนุปันนมัคคอุปปาทปัญหา)จบวรรคที่ ๕ / วรรคที่ ๖ ปัญหาที่ ๑ ทางสายกลาง (ปฏิพทาโทสปัญหา)

ตอนที่ ๖๘ ปัญหาที่ ๖ นางอมราไม่ประพฤติมิจฉาจาร (อมราเทวีปัญหา) / ปัญหาที่ ๗ ความไม่หวาดกลัวของพระอรหันต์ (ขีณาสวอภายนปัญหา)

ตอนที่ ๖๗ ปัญหาที่ ๔ พระสุวรรณสามถูกยิง (เมตตานิสังสปัญหา) / ปัญหาที่ ๕ ผลของความดี และความชั่ว (กุสลากุสลการิสุสสมาสมปัญหา)

ตอนที่ ๖๖ ปัญหาที่ ๒ พระโพธิสัตว์จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า (โพธิสัตตธัมมตาปัญหา) / ปัญหาที่ ๓ ตัดความเกิด แก่ เจ็บ ตาย (อัตตวินิปาตนปัญหา)

ตอนที่ ๖๕ ปัญหาที่ ๑๐ ทรงยกย่องพระพากุละ (ยาจโยคปัญหา) จบวรรคที่ ๔ / วรรคที่ ๕ ปัญหาที่ ๑ อำนาจฤทธิ์ กับบาป (อิทธิยากัมมวิปากปัญหา)

ตอนที่ ๖๔ ปัญหาที่ ๘ การแสดงปาฏิโมกข์ (ธัมมวินยปฏิจฉันนปัญหา) / ปัญหาที่ ๙ อาบัติ (มุสาวาทครุลหุภาวปัญหา)
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา