บทความ
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
วันนี้ 613
เมื่อวาน 761
สัปดาห์นี้ 2,419
สัปดาห์ก่อน 3,893
เดือนนี้ 16,501
เดือนก่อน 14,825
ทั้งหมด 624,171
  Your IP :54.158.241.146

ตอนที่ ๖๗ ปัญหาที่ ๔ พระสุวรรณสามถูกยิง (เมตตานิสังสปัญหา) / ปัญหาที่ ๕ ผลของความดี และความชั่ว (กุสลากุสลการิสุสสมาสมปัญหา)

ตอนที่ ๖๖ ปัญหาที่ ๒ พระโพธิสัตว์จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า (โพธิสัตตธัมมตาปัญหา) / ปัญหาที่ ๓ ตัดความเกิด แก่ เจ็บ ตาย (อัตตวินิปาตนปัญหา)

ตอนที่ ๖๕ ปัญหาที่ ๑๐ ทรงยกย่องพระพากุละ (ยาจโยคปัญหา) จบวรรคที่ ๔ / วรรคที่ ๕ ปัญหาที่ ๑ อำนาจฤทธิ์ กับบาป (อิทธิยากัมมวิปากปัญหา)

ตอนที่ ๖๔ ปัญหาที่ ๘ การแสดงปาฏิโมกข์ (ธัมมวินยปฏิจฉันนปัญหา) / ปัญหาที่ ๙ อาบัติ (มุสาวาทครุลหุภาวปัญหา)

ตอนที่ ๖๓ ปัญหาที่ ๖ ไม่ให้อาลัยที่อยู่ (อนิเกตานาลยกรณปัญหา) / ปัญหาที่ ๗ พระพุทธเจ้า กินอาหารมากน้อยแค่ไหน (อุทรสังยมปัญหา)

ตอนที่ ๖๒ ปัญหาที่ ๔ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระอัครสาวก พร้อมทั้งภิกษุสงฆ์เข้าเฝ้า (สัพพัญญูสยปฌามปัญหา) / ปัญหาที่ ๕ ผู้บวชมีโอกาสได้หนทางดับทุกข์มากว่าคนธรรมดา (คีหิปัพพชิตปฏิปันนวัณณนปัญหา)

ตอนที่ ๖๑ ปัญหาที่ ๒ ไม่ให้เบียดเบียนสัตว์ (อหึสานิคคหปัญหา) / ปัญหาที่ ๓ พระพุทธเจ้าขับไล่พระอัครสาวกทั้งสอง พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ (ภิขุปณามปัญหา)

ตอนที่ ๖๐ ปัญหาที่ ๑๐ องคคุณเครื่องตรัสรู้ของสมณะ (อัคคานัคคสมณะปัญหา) จบวรรคที่ ๓ / วรรคที่ ๔ ปัญหาที่ ๑ เสริมคำยกย่องของพระพุทธเจ้า (วัณณภณนปัญหา)

ตอนที่ ๕๙ ปัญหาที่ ๘ ดำริแรกของพระพุทธเจ้าเมื่อทรงโปรดสัตว์ (ภควโตธัมมเทสนายอัปโปสุกตภาวปัญหา)/ปัญหาที่ ๙ พระพุทธเจ้าไม่มีครู ไม่มีอาจารย์ (พุทธอาจริยานาจริยปัญหา)

ตอนที่ ๕๘ ปัญหาที่ ๖ สะเก็ดหินกระเด็นโดนพระบาทของพระพุทธเจ้า (ภควโตปาทปัปปฏิกติตปัญหา) / ปัญหาที่ ๗ ทานกถา มิใช่แทนการพูดเทียมขอ (คาถาภิคีตโภชนทานกถายกถนปัญหา)
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา