บทความ
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
วันนี้ 623
เมื่อวาน 761
สัปดาห์นี้ 2,429
สัปดาห์ก่อน 3,893
เดือนนี้ 16,511
เดือนก่อน 14,825
ทั้งหมด 624,181
  Your IP :54.158.241.146

ตอนที่ ๘๗ ปัญหาที่ ๖ การทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน (นิพพานสัจฉิกรณปัญหา) / ปัญหาที่ ๗ ที่ตั้งแห่งพระนิพพาน (นิพพานปัฏฐานปัญหา)

ตอนที่ ๘๖ ปัญหาที่ ๕ พระนิพพาน (นิพพานปัญหา)

ตอนที่ ๘๕ ปัญหาที่ ๓ สัตว์มีโอกาสได้พ้นทุกข์ได้ทุกชนิดหรือไม่ (เอกัจจาเนกัจจานํธัมมาภิสมยปัญหา) / ปัญหาที่ ๔ พระนิพพานมีทุกข์ปนด้วยหรือไม่ (นิพพานอทุกขมิสสภาวปัญหา)

ตอนที่ ๘๔ วรรคที่ ๙ ปัญหาที่ ๑ ถึงที่ตาย และไม่ถึงที่ตาย (กาลากาลมรณปัญหา) / ปัญหาที่ ๒ ปฏิหาริย์ของพระอรหันต์เวลานิพพาน (ปรินิพพุตานํ เจติเย ปาฏิหาริยปัญหา)

ตอนที่ ๘๓ ปัญหาที่ ๙ การอุทิศบาปกรรม (กุสลากุสลมหันตามหันภาวปัญหา) / ปัญหาที่ ๑๐ ความฝัน (สุปินปัญหา) จบวรรคที่ ๘

ตอนที่ ๘๒ ปัญหาที่ ๗ แรงบุญ และบาป (กุสลากุสลานํพลวาปัญหา) / ปัญหาที่ ๘ การอุทิศบุญกุศล (เปตอุททิสสผลปัญหา)

ตอนที่ ๘๑ ปัญหาที่ ๖ ทุกรกิริยา (ทุกรกิริยาปัญหา)

ตอนที่ 80 ปัญหาที่ ๔ ฤดูที่พระอาทิตย์ร้อน (สุริยตัปปภาวปัญหา) / ปัญหาที่ ๕ พระเวสสันดรบำเพ็ญบารมี (เวสสันดรปัญหา)

ตอนที่ ๗๙ ปัญหาที่ ๒ทรงบัญญัติสิกขาไม่พร้อมกัน (สิกขาปทอปัญญาปนปัญหา) / ปัญหาที่ ๓ โรคของพระอาทิตย์ (สุริยโรคภาวปัญหา)

ตอนที่ ๗๘ ปัญหาที่ ๑๐ สิ่งที่เกิดแต่กรรมแต่ฤดู (กัมมัชชากัมมัชชปัญหา) จบวรรคที่ ๗ / วรรคที่ ๘ ปัญหาที่ ๑ ยักษ์มีหรือไม่ (ยักขานํ มรณภาวปัญหา)
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา