บทความ
 อวกาศ
 พลังงาน
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
 งานโลหะ
 อุปกรณ์
 เครื่องกล
วันนี้ 765
เมื่อวาน 550
สัปดาห์นี้ 765
สัปดาห์ก่อน 5,464
เดือนนี้ 7,726
เดือนก่อน 29,132
ทั้งหมด 821,782
  Your IP :52.91.90.122

ตอนที่ ๖๓ ปัญหาที่ ๖ ไม่ให้อาลัยที่อยู่ (อนิเกตานาลยกรณปัญหา) / ปัญหาที่ ๗ พระพุทธเจ้า กินอาหารมากน้อยแค่ไหน (อุทรสังยมปัญหา)

ตอนที่ ๖๒ ปัญหาที่ ๔ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระอัครสาวก พร้อมทั้งภิกษุสงฆ์เข้าเฝ้า (สัพพัญญูสยปฌามปัญหา) / ปัญหาที่ ๕ ผู้บวชมีโอกาสได้หนทางดับทุกข์มากว่าคนธรรมดา (คีหิปัพพชิตปฏิปันนวัณณนปัญหา)

ตอนที่ ๖๑ ปัญหาที่ ๒ ไม่ให้เบียดเบียนสัตว์ (อหึสานิคคหปัญหา) / ปัญหาที่ ๓ พระพุทธเจ้าขับไล่พระอัครสาวกทั้งสอง พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ (ภิขุปณามปัญหา)

ตอนที่ ๖๐ ปัญหาที่ ๑๐ องคคุณเครื่องตรัสรู้ของสมณะ (อัคคานัคคสมณะปัญหา) จบวรรคที่ ๓ / วรรคที่ ๔ ปัญหาที่ ๑ เสริมคำยกย่องของพระพุทธเจ้า (วัณณภณนปัญหา)

ตอนที่ ๕๙ ปัญหาที่ ๘ ดำริแรกของพระพุทธเจ้าเมื่อทรงโปรดสัตว์ (ภควโตธัมมเทสนายอัปโปสุกตภาวปัญหา)/ปัญหาที่ ๙ พระพุทธเจ้าไม่มีครู ไม่มีอาจารย์ (พุทธอาจริยานาจริยปัญหา)

ตอนที่ ๕๘ ปัญหาที่ ๖ สะเก็ดหินกระเด็นโดนพระบาทของพระพุทธเจ้า (ภควโตปาทปัปปฏิกติตปัญหา) / ปัญหาที่ ๗ ทานกถา มิใช่แทนการพูดเทียมขอ (คาถาภิคีตโภชนทานกถายกถนปัญหา)

ตอนที่ ๕๗ ปัญหาที่ ๔ การถวายบิณฑบาตที่มีผลมากสุด (เทฺวปิณฑปาตมหัปผลภาวปัญหา) / ปัญหาที่ ๕ พุทธบูชา (พุทธปูชานุญญาตปัญหา)

ตอนที่ ๕๖ ปัญหาที่ ๒ พระดำรัสของพระพุทธเจ้าเป็นสุจริต (ตถาคตผรุสวาจนนัตถีติปัญหา) / ปัญหาที่ ๓ หมีกับไม้สะคร้อ (รุกขเจตนาเจตนปัญหา)

ตอนที่ ๕๕ ปัญหาที่ ๑๐ พระพุทธเจ้าที่พึ่งของหมู่สัตว์ (ภิกขุคณอเปกขภาวปัญหา) จบวรรคที่ ๒ / วรรคที่ ๓
ปัญหาที่ ๑ พระพุทธเจ้าแสดงอวัยวะที่ลับให้พราห์มดู (วัตถุคุยหทัสสนปัญหา)

ตอนที่ ๕๔ ปัญหาที่ ๘ พระเทวทัตทำให้สงฆ์แตกแยก (ตถาคตอเภชชปริสปัญหา) / ปัญหาที่ ๙ คนไม่รู้จักบาป (อชานนโตปาปกรณอปุญญปัญหา)
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา