บทความ
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
วันนี้ 347
เมื่อวาน 411
สัปดาห์นี้ 1,358
สัปดาห์ก่อน 5,689
เดือนนี้ 9,828
เดือนก่อน 16,247
ทั้งหมด 587,395
  Your IP :54.234.0.2

ตอนที่ ๕๓ ปัญหาที่ ๖ พระพุทธเจ้าทรงทำประโยชน์แก่หมู่สัตว์ (สัพพสัตตหิตจรณปัญหา) / ปัญหาที่ ๗ โลกุตรธรรมอันประเสริฐ (เสฏฐธัมมปัญหา)

ตอนที่ ๕๒ ปัญหาที่ ๔ พลังของพระปริตร กันความตายได้ (มัจจุปาสามุตติกปัญหา) / ปัญหาที่ ๕ ลาภของพระพุทธเจ้า (ภควโต ลาภันตรายปัญหา)

ตอนที่ ๕๑ ปัญหาที่ ๒ พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมไม่ปิดบัง (ฐปนียาพยากรณปัญหา) / ปัญหาที่ ๓ สัตว์ทุกจำพวกหวาดกลัวต่อความตาย (มัจจุภายนปัญหา)

ตอนที่๕๐ ปัญหาที่ ๑๐ พลังแห่งอิทธิบาท (อิทธิปาทพลทัสสนปัญหา)จบวรรคที่ ๑, วรรคที่ ๒
ปัญหาที่ ๑ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ถอนสิกขาบทได้เล็กน้อย (ขุททานุขุททกปัญหา)
 

ตอนที่ ๔๙ ปัญหาที่ ๘ พระพุทธเจ้าทรงละบาปจนหมดสิ้น หรือยังเหลืออยู่บ้าง (สัพพัญญุตํปัตตปัญหา) / ปัญหาที่ ๙ พระพุทธเจ้ายังทรงเข้าญาณอยู่ (ตถาคตอุตตริกรณียาภาวปัญหา)

ตอนที่ ๔๘ ปัญหาที่ ๖ เหตุที่ทำให้สัตว์เกิดขึ้น (คัพภาวักกันติปัญหา) / ปัญหาที่ ๗ คำสอนที่เลือนหายไป (สัทธัมมอันตรธานปัญหา)

ตอนที่ ๔๗ ปัญหาที่ ๔ เหตุให้เกิดแผ่นดินไหวในทางพระพุทธศาสนา (ภูมิจลนปัญหา) / ปัญหาที่ ๕ พระเจ้าสิวิราชทรงควักพระเนตร แล้วได้ตาทิพย์ (สีวิรัญโญจักขุทานปัญหา)

ตอนที่ ๔๖ ปัญหาที่ ๒ ความรอบรู้ของพระพุทธเจ้า (สัพพัญญูปัญหา) / ปัญหาที่ ๓ พระพุทธเจ้าทรงบวชให้พระเทวทัต (เทวทัตตปัพพชิตปัญหา)

ตอนที่ ๔๕ ปัญหาเสริม พระนางปชาบดีโคตรมี ทรงถวายผ้าแด่พระพุทธเจ้า (โคตรมีวัตถุนิทานปัญหา) / ปรารภเมณฑกปัญหา
วรรคที่ ๑ เมณฑกปัญหา ปัญหาที่ ๑ เดียรถีย์ท้วงการบูชาพระพุทธเจ้า (วัชฌาวัชฌปีญหา)
 

ตอนที่ ๔๔ ปัญหาที่ ๑๗ พระพุทธเจ้ากระทำกิจ ที่ยากจะกระทำได้ (อรูปววัตตภาวทุกกรปัญหา) / ปัญหาที่ ๑๘ พระเจ้ามิลินท์ตรัสรับอาสา กับพระนาคเสน (ทุกกรปัญหา) จบวรรคที่ ๗
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา