Thummech.com

 บทความ
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
วันนี้ 41
เมื่อวาน 470
สัปดาห์นี้ 2,223
สัปดาห์ก่อน 2,570
เดือนนี้ 7,023
เดือนก่อน 19,285
ทั้งหมด 555,906
  Your IP :54.162.250.227
ปัญหาพระยามิลินท์ 52
ตอนที่ ๕๒ ปัญหาที่ ๔ พลังของพระปริตร กันความตายได้ (มัจจุปาสามุตติกปัญหา) / ปัญหาที่ ๕ ลาภของพระพุทธเจ้า (ภควโต ลาภันตรายปัญหา)
ปัญหาพระยามิลินท์ 51
ตอนที่ ๕๑ ปัญหาที่ ๒ พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมไม่ปิดบัง (ฐปนียาพยากรณปัญหา) / ปัญหาที่ ๓ สัตว์ทุกจำพวกหวาดกลัวต่อความตาย (มัจจุภายนปัญหา)
ปัญหาพระยามิลินท์ 50
ตอนที่๕๐ ปัญหาที่ ๑๐ พลังแห่งอิทธิบาท (อิทธิปาทพลทัสสนปัญหา)จบวรรคที่ ๑, วรรคที่ ๒
ปัญหาที่ ๑ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ถอนสิกขาบทได้เล็กน้อย (ขุททานุขุททกปัญหา)
 
ปัญหาพระยามิลินท์ 49
ตอนที่ ๔๙ ปัญหาที่ ๘ พระพุทธเจ้าทรงละบาปจนหมดสิ้น หรือยังเหลืออยู่บ้าง (สัพพัญญุตํปัตตปัญหา) / ปัญหาที่ ๙ พระพุทธเจ้ายังทรงเข้าญาณอยู่ (ตถาคตอุตตริกรณียาภาวปัญหา)
ปัญหาพระยามิลินท์ 48
ตอนที่ ๔๘ ปัญหาที่ ๖ เหตุที่ทำให้สัตว์เกิดขึ้น (คัพภาวักกันติปัญหา) / ปัญหาที่ ๗ คำสอนที่เลือนหายไป (สัทธัมมอันตรธานปัญหา)
ปัญหาพระยามิลินท์ 47
ตอนที่ ๔๗ ปัญหาที่ ๔ เหตุให้เกิดแผ่นดินไหวในทางพระพุทธศาสนา (ภูมิจลนปัญหา) / ปัญหาที่ ๕ พระเจ้าสิวิราชทรงควักพระเนตร แล้วได้ตาทิพย์ (สีวิรัญโญจักขุทานปัญหา)
ปัญหาพระยามิลินท์ 46
ตอนที่ ๔๖ ปัญหาที่ ๒ ความรอบรู้ของพระพุทธเจ้า (สัพพัญญูปัญหา) / ปัญหาที่ ๓ พระพุทธเจ้าทรงบวชให้พระเทวทัต (เทวทัตตปัพพชิตปัญหา)
ปัญหาพระยามิลินท์ 45
ตอนที่ ๔๕ ปัญหาเสริม พระนางปชาบดีโคตรมี ทรงถวายผ้าแด่พระพุทธเจ้า (โคตรมีวัตถุนิทานปัญหา) / ปรารภเมณฑกปัญหา
วรรคที่ ๑ เมณฑกปัญหา ปัญหาที่ ๑ เดียรถีย์ท้วงการบูชาพระพุทธเจ้า (วัชฌาวัชฌปีญหา)
 
ปัญหาพระยามิลินท์ 44
ตอนที่ ๔๔ ปัญหาที่ ๑๗ พระพุทธเจ้ากระทำกิจ ที่ยากจะกระทำได้ (อรูปววัตตภาวทุกกรปัญหา) / ปัญหาที่ ๑๘ พระเจ้ามิลินท์ตรัสรับอาสา กับพระนาคเสน (ทุกกรปัญหา) จบวรรคที่ ๗
ปัญหาพระยามิลินท์ 43
ตอนที่ ๔๓ ปัญหาที่ ๑๕ จะตัดสิ่งที่ละเอียดด้วยอะไร (สุขุมัจเฉทนปัญหา) / ปัญหาที่ ๑๖ วิญญาณ ปัญญา และเจตภูต ต่างกันอย่างไร (วิญญาณทินานัตถภาวปัญหา)
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา