บทความ
 พลังงาน
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
วันนี้ 283
เมื่อวาน 470
สัปดาห์นี้ 753
สัปดาห์ก่อน 4,005
เดือนนี้ 13,361
เดือนก่อน 24,570
ทั้งหมด 682,331
  Your IP :54.224.85.115

ตอนที่ ๖๒ ปัญหาที่ ๔ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระอัครสาวก พร้อมทั้งภิกษุสงฆ์เข้าเฝ้า (สัพพัญญูสยปฌามปัญหา) / ปัญหาที่ ๕ ผู้บวชมีโอกาสได้หนทางดับทุกข์มากว่าคนธรรมดา (คีหิปัพพชิตปฏิปันนวัณณนปัญหา)

ตอนที่ ๖๑ ปัญหาที่ ๒ ไม่ให้เบียดเบียนสัตว์ (อหึสานิคคหปัญหา) / ปัญหาที่ ๓ พระพุทธเจ้าขับไล่พระอัครสาวกทั้งสอง พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ (ภิขุปณามปัญหา)

ตอนที่ ๖๐ ปัญหาที่ ๑๐ องคคุณเครื่องตรัสรู้ของสมณะ (อัคคานัคคสมณะปัญหา) จบวรรคที่ ๓ / วรรคที่ ๔ ปัญหาที่ ๑ เสริมคำยกย่องของพระพุทธเจ้า (วัณณภณนปัญหา)

ตอนที่ ๕๙ ปัญหาที่ ๘ ดำริแรกของพระพุทธเจ้าเมื่อทรงโปรดสัตว์ (ภควโตธัมมเทสนายอัปโปสุกตภาวปัญหา)/ปัญหาที่ ๙ พระพุทธเจ้าไม่มีครู ไม่มีอาจารย์ (พุทธอาจริยานาจริยปัญหา)

ตอนที่ ๕๘ ปัญหาที่ ๖ สะเก็ดหินกระเด็นโดนพระบาทของพระพุทธเจ้า (ภควโตปาทปัปปฏิกติตปัญหา) / ปัญหาที่ ๗ ทานกถา มิใช่แทนการพูดเทียมขอ (คาถาภิคีตโภชนทานกถายกถนปัญหา)

ตอนที่ ๕๗ ปัญหาที่ ๔ การถวายบิณฑบาตที่มีผลมากสุด (เทฺวปิณฑปาตมหัปผลภาวปัญหา) / ปัญหาที่ ๕ พุทธบูชา (พุทธปูชานุญญาตปัญหา)

ตอนที่ ๕๖ ปัญหาที่ ๒ พระดำรัสของพระพุทธเจ้าเป็นสุจริต (ตถาคตผรุสวาจนนัตถีติปัญหา) / ปัญหาที่ ๓ หมีกับไม้สะคร้อ (รุกขเจตนาเจตนปัญหา)

ตอนที่ ๕๕ ปัญหาที่ ๑๐ พระพุทธเจ้าที่พึ่งของหมู่สัตว์ (ภิกขุคณอเปกขภาวปัญหา) จบวรรคที่ ๒ / วรรคที่ ๓
ปัญหาที่ ๑ พระพุทธเจ้าแสดงอวัยวะที่ลับให้พราห์มดู (วัตถุคุยหทัสสนปัญหา)

ตอนที่ ๕๔ ปัญหาที่ ๘ พระเทวทัตทำให้สงฆ์แตกแยก (ตถาคตอเภชชปริสปัญหา) / ปัญหาที่ ๙ คนไม่รู้จักบาป (อชานนโตปาปกรณอปุญญปัญหา)

ตอนที่ ๕๓ ปัญหาที่ ๖ พระพุทธเจ้าทรงทำประโยชน์แก่หมู่สัตว์ (สัพพสัตตหิตจรณปัญหา) / ปัญหาที่ ๗ โลกุตรธรรมอันประเสริฐ (เสฏฐธัมมปัญหา)
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา