บทความ
 อวกาศ
 พลังงาน
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
 งานโลหะ
 อุปกรณ์
 เครื่องกล
วันนี้ 322
เมื่อวาน 795
สัปดาห์นี้ 4,164
สัปดาห์ก่อน 5,464
เดือนนี้ 11,125
เดือนก่อน 29,132
ทั้งหมด 825,181
  Your IP :52.91.90.122

ปัญหาที่ ๔ นกกระจอก

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๑ แห่งนกกระจอกนั้น เป็นไฉน”

 

 

รูปนกกระจอก

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร อันนกกระจอกย่อมอยู่อาศัยเรือนผู้อื่น แต่จะได้ถือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเรือนนั้นก็หามิได้ มีใจเที่ยงตรงแน่วแน่ มากไปด้วยสัญญา อาศัยอยู่ฉันใด

 

      ผู้ปฏิบัติก็ต้องกระทำ ฉันนั้น คือเมื่อเข้าไปสู่ตระกูลใด ๆ ไม่พึงถือเอานิมิตในบุคคล ในสิ่งของ พึงเป็นผู้มัธยัสถ์ ระมัดระวัง

ตน ตั้งสมณสัญญาให้ปรากฏมั่นไว้ในใจ

 

ดังนัยพุทธภาษิตว่า ภิกษุเข้าไปสู่ตระกูลในพระปานะ หรือโภชนะพึงขบฉันพอประมาณ แต่อย่าพึงทำใจให้หลงใหลในรูป”

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า “ชอบแล้ว”

 

 

 

ปัญหาที่ ๕ นกเค้า

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๒ แห่งนกเค้านั้น เป็นไฉน”

 

 

รูปนกเค้า

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร นิสัยนกเค้า

 

      ๑. เมื่อโกรธกาขึ้นมา พอถึงเวลากลางคืนก็ไปยังฝูงกาฆ่ากาเสีย

      ๒. เป็นสัตว์หลีกเร้นอยู่ ณ ที่ลับ

 

      ขอถวายพระพร ผู้ปฏิบัติต้องทำตนให้กอปรด้วยองคคุณเช่นเดียวกับนกเค้านี้แล คือ

 

      ๑. อยู่ในที่สงัดแต่ผู้เดียว ประหารอวิชชาให้ขาดตลอดถึงราก

      ๒. หลีกเร้นบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่า ดังบาลีซึ่งมีใจความว่า

 

      ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีความสงัดเป็นที่มารื่นรมย์ ยินดีในความหลีกเร้น ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  นี้สมุทัยเหตุให้เกิดทกุข์ นี้นิโรธความดับทุกข์ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  หนทางเครื่องดับทุกข์”

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “เธอว่านี้ดีแล้ว”

 

 

 

<หน้าที่แล้ว                                 สารบัญ                    หน้าต่อไป>

 

 

Share on Facebook
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา