บทความ
 พลังงาน
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
วันนี้ 319
เมื่อวาน 470
สัปดาห์นี้ 789
สัปดาห์ก่อน 4,005
เดือนนี้ 13,397
เดือนก่อน 24,570
ทั้งหมด 682,367
  Your IP :54.224.85.115

ปัญหาที่ ๔ นกกระจอก

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๑ แห่งนกกระจอกนั้น เป็นไฉน”

 

 

รูปนกกระจอก

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร อันนกกระจอกย่อมอยู่อาศัยเรือนผู้อื่น แต่จะได้ถือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเรือนนั้นก็หามิได้ มีใจเที่ยงตรงแน่วแน่ มากไปด้วยสัญญา อาศัยอยู่ฉันใด

 

      ผู้ปฏิบัติก็ต้องกระทำ ฉันนั้น คือเมื่อเข้าไปสู่ตระกูลใด ๆ ไม่พึงถือเอานิมิตในบุคคล ในสิ่งของ พึงเป็นผู้มัธยัสถ์ ระมัดระวัง

ตน ตั้งสมณสัญญาให้ปรากฏมั่นไว้ในใจ

 

ดังนัยพุทธภาษิตว่า ภิกษุเข้าไปสู่ตระกูลในพระปานะ หรือโภชนะพึงขบฉันพอประมาณ แต่อย่าพึงทำใจให้หลงใหลในรูป”

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า “ชอบแล้ว”

 

 

 

ปัญหาที่ ๕ นกเค้า

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๒ แห่งนกเค้านั้น เป็นไฉน”

 

 

รูปนกเค้า

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร นิสัยนกเค้า

 

      ๑. เมื่อโกรธกาขึ้นมา พอถึงเวลากลางคืนก็ไปยังฝูงกาฆ่ากาเสีย

      ๒. เป็นสัตว์หลีกเร้นอยู่ ณ ที่ลับ

 

      ขอถวายพระพร ผู้ปฏิบัติต้องทำตนให้กอปรด้วยองคคุณเช่นเดียวกับนกเค้านี้แล คือ

 

      ๑. อยู่ในที่สงัดแต่ผู้เดียว ประหารอวิชชาให้ขาดตลอดถึงราก

      ๒. หลีกเร้นบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่า ดังบาลีซึ่งมีใจความว่า

 

      ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีความสงัดเป็นที่มารื่นรมย์ ยินดีในความหลีกเร้น ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  นี้สมุทัยเหตุให้เกิดทกุข์ นี้นิโรธความดับทุกข์ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  หนทางเครื่องดับทุกข์”

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “เธอว่านี้ดีแล้ว”

 

 

 

<หน้าที่แล้ว                                 สารบัญ                    หน้าต่อไป>

 

 

Share on Facebook
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา