บทความ
 พลังงาน
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
วันนี้ 344
เมื่อวาน 353
สัปดาห์นี้ 344
สัปดาห์ก่อน 3,665
เดือนนี้ 16,617
เดือนก่อน 24,570
ทั้งหมด 685,587
  Your IP :54.224.85.115

ปัญหาที่ ๘ พระอาทิตย์

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๗ แห่งพระอาทิตย์นั้น เป็นไฉน”

 

 

รูปพระอาทิตย์

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร พระอาทิตย์

 

      ๑. ย่อมเผาน้ำให้เหือดแห้งได้

      ๒. ย่อมกำจัดเสียซึ่งมืด

      ๓. ย่อมส่องโลกทุก ๆ วัน

      ๔ มีรัศมีเป็นระเบียบ

      ๕. แผดเผาหมู่คนให้เร่าร้อน

      ๖. กลัวราหู

      ๗. ส่องให้เห็นที่สะอาดหรือสกปรก

 

      ขอถวายพระพร ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๗ แห่งพระอาทิตย์นี้เป็นตัวอย่างแห่งความประพฤติ  คือ

 

      ๑. ต้องเผากิเลสให้เหือดแห้งไม่ให้เหลืออยู่

      ๒. ต้องกำจัดความมืด คือราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฐิ

      ๓. ต้องกระทำโยนิโสมนิสการเนือง ๆ

      ๔. ต้องมีอารมณ์เป็นระเบียบ

      ๕. ต้องยังโลกให้เจริญด้วยกุศลธรรม

      ๖. เห็นหมู่ชนข้องอยู่ในข่าวคือ กิเลสก็สงสารสลดใจเพราะกลัวภัยคือกิเลสนั้น ๆ

      ๗. ต้องแสดงโพธิปักขิยธรรม  ๓๗  ประการ ให้เห็นแจ่มแจ้ง

 

ดังคำที่พระวังคีสเถรกล่าวไว้ว่า ภิกษุผู้แสดงธรรมย่อมยังหมู่ชนที่ถูกอวิชชาปกปิดอยู่ ให้เห็นธรรมต่าง ๆ ดุจทางเดินที่พระอาทิตย์ส่องให้มองเห็นฉะนั้น”

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า “ถูกละ”

 

 

 

ปัญหาที่ ๙ ท้าวสักกะ

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๓  แห่งท้าวสักกะ (พระอินทร์) นั้น เป็นไฉน”

 

 

รูปวาดท้าวสักะ

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร ท้าวสักกะ

 

      ๑. ย่อมอิ่มเอิบไปด้วยความสุขส่วนเดียว

      ๒. เป็นจอมแห่งเทวดา ทรงยกย่องทวยเทพให้เกิดความร่าเริง

      ๓. ความเบื่อหน่ายย่อมไม่มีแก่ท้าวสักกะ

 

      ขอถวายพระพร ผู้ปฏิบัติต้องทรงคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับท้าวสักกะนี้แล คือ

 

      ๑. ต้องอิ่มไปด้วยความสุข ซึ่งเกิดแต่ความสงัดกายสงัดใจ

      ๒. ประคองใจไม่ให้หดหู่ ให้ร่าเริงในการเจริญกุศลธรรมอยู่เป็นนิตย์

      ๓. ต้องไม่เบื่อหน่ายในเรือนอันว่างเปล่า

 

ดังภาษิตที่พระสุภูติเถรกล่าวไว้ว่า ข้าแต่พระมหาวีระ ข้าพระองค์บวชในศาสนาของพระองค์ มิได้รู้สึกกำหนัดรักใคร่เลย”

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า “ชอบแล้ว”

 

 

 

Share on Facebook
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา