บทความ
 เคมี (Chemistry)
 สู่อิสรภาพทางการเงิน (To Financial Freedom)
 การคำนวณ และออกแบบ (Calculation and design)
 เทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology)
 เครื่องมือกล (Machine tools)
 Laws of Nature
 อวกาศ
 พลังงาน
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
 งานโลหะ
 อุปกรณ์
 เครื่องกล
วันนี้ 1,717
เมื่อวาน 2,926
สัปดาห์นี้ 1,717
สัปดาห์ก่อน 16,616
เดือนนี้ 42,694
เดือนก่อน 62,658
ทั้งหมด 4,449,849
  Your IP :44.221.70.232

3.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงาน และพารามิเตอร์ประสิทธิภาพ

 

      ความสำคัญของพารามิเตอร์ ที่กล่าวมาข้างต้นต่อสมรรถนะการทำงานของเครื่องยนต์ จนเห็นได้ชัดในรูปของ กำลังงาน, แรงบิด และความดันประสิทธิผลเฉลี่ย แสดงให้เห็นในแง่ของพารามิเตอร์เหล่านี้

 

ในด้านของกำลังงาน ดูได้จากสมการด้านล่าง

 

 

รูปสมการที่ 3.19

แนะนำเพื่อให้อ่านได้ต่อเนื่องให้ คลิกขวาเลือก Open link in new window

 

ในเครื่องยนต์สี่จังหวะ ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรสามารถนำสมการ 3.19 มาอธิบายเป็นสมการใหม่ได้ดังนี้

 

 

รูปสมการที่ 3.20

ในด้านของแรงบิด

 

รูปสมการที่ 3.21

 

ในด้านของความดันประสิทธิผลเฉลี่ย

 

 

รูปสมการที่ 3.22

 

กำลังงานต่อหน่วยพื้นที่ลูกสูบ มักจะเรียกว่า กำลังงานจำเพาะ (Specific power) มันจะเป็นตัวชี้วัดในด้านความสำเร็จของการออกแบบเครื่องยนต์ ในการใช้พื้นที่ของลูกสูบโดยไม่คำนึงถึงขนาดของกระบอกสูบ จากสมการที่ 3.20 กำลังงานจำเพาะ ก็คือ

 

รูปสมการที่ 3.23

 

อัตราเร็วเฉลี่ยของลูกสูบสามารถปรับเปลี่ยน จนนำไปสู่สมการด้านล่าง

 

รูปสมการที่ 3.24

 

กำหนดให้ Sp  = ความเร็วเฉลี่ยของลูกสูบ

 

ความสัมพันธ์ที่ด้านล่างเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญโดยตรงต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ซึ่งมีดังนี้

 

1. ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานเชื้อเพลิงที่สูง ( High fuel conversion efficiency)

 

2. ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรที่สูง

 

3.งานขาออกของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น โดยการได้รับความหนาแน่นของอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์ในขณะไหลเข้า

 

4. อัตราส่วนเชื้อเพลิง / อากาศ สูงสุด ที่สามารถเผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพในเครื่องยนต์

 

5. ความเร็วลูกสูบเฉลี่ยสูง

 

 

 

 

 

ข้อคิดดี ๆ ที่นำมาฝาก

 

ร่วมน้อมรำลึกถึง คำพ่อสอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

 

ความสามัคคีนั้น อาจหมายความถึง

เห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน

ความจริงงานทุกอย่าง

หรือการอยู่ เป็นสังคม ย่อมต้องมีความขัดแย้งกัน

ความคิดต่างกัน ซึ่งไม่เสียหาย

แต่อยู่ที่จิตใจของเรา

ถ้าเราใช้หลักวิชา และความปรองดองด้วยการใช้ปัญญา

การแย้งต่าง ๆ ย่อมเป็นประโยชน์

หากมีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกัน 

รากฐานของความคิดนั้นคือ

แต่ละคนจะต้องทำให้บ้านเมืองมีความมีความเป็นปึกแผ่น

 

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ มีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๗

 

ขอน้อมส่งพระองค์สู่สวรรคาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

 

 

 

 

Share on Facebook
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา