บทความ
 เคมี (Chemistry)
 สู่อิสรภาพทางการเงิน (To Financial Freedom)
 การคำนวณ และออกแบบ (Calculation and design)
 เทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology)
 เครื่องมือกล (Machine tools)
 Laws of Nature
 อวกาศ
 พลังงาน
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
 งานโลหะ
 อุปกรณ์
 เครื่องกล
วันนี้ 1,750
เมื่อวาน 2,926
สัปดาห์นี้ 1,750
สัปดาห์ก่อน 16,616
เดือนนี้ 42,727
เดือนก่อน 62,658
ทั้งหมด 4,449,882
  Your IP :44.221.70.232

2.6.2 ลักษณะของการส่งกำลัง

 

      ความต้องการของการส่งกำลังของยานยนต์ขึ้นอยู่กับลักษณะของต้นกำลัง และความต้องการของประสิทธิภาพของยานยนต์ ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ก็เหมือนกับมอเตอร์ไฟฟ้าก็ต้องมีการควบคุมด้วยเช่นกัน เมื่อถูกนำมาใช้เป็นต้นกำลังของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ส่งกำลังหลายเกียร์

 

      อย่างไรก็ตาม เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในมีหลายเกียร์ หรือการส่งกำลังต่อเนื่องที่แตกต่างกันที่สร้างแรงบิดได้มากที่ความเร็วรอบต่ำ คำว่าการส่งกำลังนี้รวมไปถึงระบบทั้งหมดที่ใช้งานสำหรับการส่ง สำหรับการส่งกำลังของเครื่องยนต์ไปยังการขับที่ล้อ  

 

      สำหรับการใช้ในงานรถยนต์ โดยทั่วไปมีการส่งกำลังที่เป็นพื้นฐานอยู่สองประเภท การส่งกำลังด้วยกระปุกเกียร์ธรรมดา และการส่งกำลังด้วยของไหล หรือเกียร์อัตโนมัติ

 

1) กระปุกเกียร์ธรรมดา

 

บทความกระปุกเกียร์ธรรมดา

แนะนำเพื่อให้อ่านได้ต่อเนื่องให้ คลิกขวาเลือก Open link in new window

 

      การส่งกำลังด้วยเกียร์ธรรมดาจะประกอบไปด้วย คลัตช์, กระปุกเกียร์, เพลากลาง เฟืองท้าย และเพลาขับล้อ ดังแสดงในรูปด้านล่าง

 

รูประบบการส่งกำลัง

 

ในเฟืองท้ายจะมีอัตราทดเฟืองท้ายคงที่ ทำงานร่วมกันโดยรับกำลังงานมาจากการขับเคลื่อนในกระปุกเกียร์ กระปุกเกียร์ธรรมดาให้อัตราทดเกียร์ที่สูง

 

      กระปุกเกียร์ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจะมีจำนวนของการลดอัตราส่วนหลากหลายตั้งแต่เกียร์เดินหน้า 3 – 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์ แต่ถ้าเป็นยานยนต์ประเภทอื่นอาจมีเกียร์มากกว่านี้ก็ได้ นิยมใช้ร่วมกับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และเครื่องยนต์ดีเซล

 

      ความเร็วสูงสุดที่จำเป็นของยานยนต์คำนวณอัตราทดเฟืองเกียร์ของเกียร์สูง (เกียร์ 4, 5, 6 แล้วแต่รุ่นรถ) กล่าวคือ เป็นอัตราทดที่น้อยที่สุด  ซึ่งจะตรงกันข้ามกับเกียร์ต่ำ (เกียร์ 1) ก็คือมันมีอัตราทดที่มากที่สุด เป็นการคำนวณความต้องการในเรื่องของแรงฉุดลาก หรือการไต่ทางลาดชัน

 

      อัตราส่วนระหว่างเกียร์เหล่านี้ควรที่จะมีการเว้นระยะว่างเอาไว้ โดยลักษณะที่ว่าจะดูได้จากลักษณะกราฟแรงฉุดลาก – ความเร็ว ซึ่งในทางปฏิบัติมีความพยายามท่จะให้ใกล้กับทางอุดมคติเท่าที่จะเป็นไปได้ ดูในรูปด้านล่าง   

 

รูปกราฟแรงฉุดลากตามเกียร์ต่าง ๆ ของรถยนต์

 

      อัตราส่วนเกียร์ระหว่างเกียร์สูงสุด กับเกียร์ต่ำสุดอาจอยู่ในลักษณะที่ว่า เครื่องยนต์สามารถทำงานในช่วงความเร็วเดียวกันใช้ได้กับเกียร์ทั้งหมด วิธีการนี้จะได้รับประโยชน์ในด้านการประหยัดเชื้อเพลิง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นของยานยนต์

 

      ยกตัวอย่างเช่น ในการขับรถปกติ เกียร์ที่เหมาะสมสามารถเลือกได้ตามความเร็วรถยนต์ ในการทำงานของเครื่องยนต์ในช่วงความเร็วที่เหมาะสมสำหรับการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ในการเร่งเครื่องได้อย่างรวดเร็ว เครื่องยนต์สามารถทำงานในช่วงความเร็วที่ให้กำลังงานขาออกสูง วิธีการนี้เป็นที่ปรากฏในรูปด้านล่าง

 

รูปความเร็วรถ เทียบกับรอบเครื่องยนต์ตามเกียร์

 

สำหรับกระปุกเกียร์ที่มี 4 เกียร์ จะมีความสัมพันธ์ ที่สามารถสร้างได้ดังนี้

 

รูปสมการที่ 2.33 และ 2.34

 

 

กำหนดให้   ig1, ig2, ig3, ig4 = อัตราทดของเกียร์ของเกียร์ 1, 2, 3, 4 ตามลำดับ (อาจจะมากขึ้น ถ้ามีเกียร์มากกว่านี้)

 

                            Kg= ตัวแปรค่าคงที่ของเกียร์

 

      อัตราทดเกียร์ใด ๆ (ign) อัตราทดเกียรที่มีน้อยกว่านี้ อัตราทดของเกียร์ที่ต่ำสุด (ig1) และอัตราทดเกียร์ที่สูงสุด สามารถทำการคิดคำนวณ ตัวเลขของเกียร์ (ng) ที่ทราบ เพื่อหาค่าตัวประกอบ Kg สามารถคำนวณได้ดังนี้

 

รูปสมการที่ 2.35 และ 2.36

 

      ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพจราจร ขั้นตอนระหว่างอัตราทดของเกียร์สองขึ้นไปจะมีเพียงเล็กน้อยใกล้กันมากกว่านั้น จากสมการ 2.36 ขึ้นอยู่กับสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

 

รูปสมการที่ 2.37

 

ในที่นี้ เป็นผลของการเลือกใช้อัตราทดของเกียร์ต่ำกว่า สำหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ดี อัตราทดเกียร์ในกระปุกเกียร์มักจะขึ้นอยู่กับการจัดการตามสมการที่ 2.37

 

รูปกราฟแรงฉุดลาก กับความเร็วรถยนต์ตามเกียร์

 

ในรูปด้านบน แสดงให้เห็นถึงแรงฉุดลากของเครื่องยนต์ ที่ใช้เกียร์ธรรมดา 4 เกียร์

 

วิดีโอการส่งกำลังด้วยเกียร์ธรรมดา

 

 

 

ข้อคิดดี ๆ ที่นำมาฝาก

 

“ตาสามารถมองเห็นสิ่งที่ไกลได้

แต่ไม่สามารถ มองเห็นคิ้วของตน

คนส่วนใหญ่ ใส่ใจกับผลได้ระยะสั้นเท่านั้น

แต่คนฉลาดอย่างแท้จริง จะมองไปยังอนาคต”

จูกัดเหลียง (ขงเบ้ง)

 

 

 

 

Share on Facebook
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา