บทความ
 อวกาศ
 พลังงาน
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
 งานโลหะ
 อุปกรณ์
 เครื่องกล
วันนี้ 376
เมื่อวาน 825
สัปดาห์นี้ 4,783
สัปดาห์ก่อน 7,673
เดือนนี้ 24,360
เดือนก่อน 24,405
ทั้งหมด 862,821
  Your IP :54.234.75.144

บทที่ 2 เข้าสู่การออกแบบเมคาทรอนิกส์

 

2.1 ความเป็นมา การพัฒนา และความหมายของระบบแมคาทรอนิกส์

 

      ในหลายภาคส่วนทางอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ได้มีการทำงานประสานรวมกันของ ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ สามารถสังเกตได้จากอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามามีบทบาท เหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบทางกลได้มีการพัฒนามาตั้งแต่ ประมาณปี พ.ศ. 2520

 

      ระบบเหล่านี้เปลี่ยนจากระบบไฟฟ้ากลที่มีชิ้นส่วนทางไฟฟ้า และทางกล ที่บูรณาการ ระบบกลไฟฟ้ากับตัวตรวจจับ, อุปกรณ์ทำงาน และดิจิตอล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ มารวมกันเป็นระบบ, เครื่องกล หรือกระบวนการ ที่เรียกรวมกันว่า ระบบแมคาทรอนิกส์ (Mechatronic systems)

 

      แมคาทรอนิกส์ คือ การผสมรวมกันของศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

      ที่ร่วมกัน ผสมผสานกันจนเป็นหนึ่งเดียว จนเกิดเป็นผลผลิตที่เป็นเครื่องจักรกล, กระบวนการ หรือระบบ ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบ ไปจนถึงการผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการเพื่อนำมาใช้งาน

 

      แมคาทรอนิกส์ เป็นสาขาที่รวมเอาสาขาต่าง  ๆ ในทางวิศวกรรมศาสตร์ มารวมเข้าด้วยกันจนเป็นศาสตร์ทางแมคาทรอนิกส์ สาขาทางวิศวกรรมหลัก ๆ ที่ได้นำมาใช้ ได้แก่

 

·       วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering) สิ่งที่เอามาใช้ก็คือ ระบบกลไก, ชิ้นส่วนเครื่องกล, การเคลื่อนที่ทางกล ฯลฯ

 

รูปงานทางด้านเครื่องกล

แนะนำเพื่อให้อ่านได้ต่อเนื่องให้ คลิกขวาเลือก Open link in new window

 

·       วิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical & Electronics engineering) สิ่งที่เอามาใช้ก็คือ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์, อิเล็กทรอนิกส์กำลัง, ตัวตรวจจับ, วงจร และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ฯลฯ

 

รูปงานทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

 

·       วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer engineering & Information Technology) สิ่งที่นำมาใช้ก็คือ ทฤษฏีระบบ, การอัตโนมัติ, ซอฟแวร์, ระบบปัญญาประดิษฐ์ ฯลฯ

 

รูปงานด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ

 

      กระบวนการทางเครื่องกลสมัยใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องกลที่ใช้กำลังงาน และเครื่องกลผลิตกำลังงาน

     

      ในขั้นต้นของเครื่องกล จะมีการจ่ายกำลังงานให้ไหลไปสู่เครื่องก่อน เพื่อที่จะเป็นตัวตั้งต้นในการที่จะให้เครื่องกลได้ใช้พลังงานตอนเริ่มต้นนั้น ทำการเปลี่ยนแปลงพลังงาน จากพลังงานรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกพลังงานอีกรูปแบบหนึ่ง รูปแบบของพลังงานที่ออกมานั้น อาจจะเป็นพลังงานไฟฟ้า, พลังงานกล, พลังงานทางเคมี หรือพลังงานความร้อน

 

รูปตัวอย่างอุปกรณ์ทางกล ไฟฟ้าที่เปลี่ยนจากพัดลมหมุน (ทางกล) ส่งไปให้อีกตัวเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้า

 

      เครื่องกลโดยส่วนใหญ่ จะมีลักษณะการทำงานอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นช่วง ๆ (ทำงานซ้ำ ๆ) ตามการไหลของพลังงานที่ป้อนให้แก่เครื่อง สำหรับกระบวนการทางกลอื่น ๆ การทำงานอาจจะเป็นช่วง ๆ หรือต่อเนื่องก็ได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิด และหน้าที่ของมัน

 

      การไหลของพลังงานที่ไหลเข้าสู่เครื่องจักรกลจนมันสามารถทำงานได้นั้น สามารถวัดค่าได้หลายทาง เช่น วัดค่าหาได้จากความเร็ว, ปริมาตร หรือการไหลของมวล

 

      ไฟฟ้าสถิต หรือไฟฟ้ากระแสที่ใช้ในเครื่องกล จะใช้เป็นตัวแปรอ้างอิงในการวัด ค่าที่เป็นปัจจัยต่าง ๆ เช่น หาแรง, หาความดัน, หาอุณหภูมิ หรือแรงดันไฟฟ้า โดยเครื่องสมัยใหม่จะมีการแสดงผลผ่านหน้าจอดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ หรือจอแอลอีดี ในการแสดงผลเหล่านี้ก็เพื่อบอกให้ทราบว่า เครื่องทำงานด้วยความปกติหรือไม่

 

      นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อการไหลของข้อมูลในการป้อนพลังงานใช้งานให้กับเครื่องกล ซึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลายลักษณะของระบบระบบแมคาทรอนิกส์ ซึ่งการพัฒนาในปัจจุบันนั้น จะมีอิทธิพลต่อการออกแบบระบบทางกล    

 

แมคาทรอนิกส์สามารถแบ่งงานออกได้ดังนี้

 

·       ระบบแมคาทรอนิกส์ (Mechatroic systems)

 

 

รูประบบแมคาทรอนิกส์

 

·       เครื่องกลแมคาทรอนิกส์ (Mechatroic machines)

 

รูปตัวอย่างเครื่องกลแมคาทรอนิกส์

 

·       ยานยนต์แมคาทรอนิกส์ (Mechatroics vehicles)

 

รูปตัวอย่างยานยนต์แมคาทรอนิกส์

 

·       แมคาทรอนิกส์แม่นยำ (Precision mechatronics)

 

รูปตัวอย่างงานแมคาทรอนิกส์แม่นยำ

 

·       ไมโครแมคาทรอนิกส์ (Micro mechatronics)

 

รูปตัวอย่างงานไมโครแมคาทรอนิกส์

 

จากการที่แบ่งประเภทออกหลายประเภทเหล่านี้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า มันมีการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางกล ที่จะทำให้เกิดผลจากการใช้งานสิ่งเหล่านี้ เช่น ไฟฟ้า, ความร้อน, อุณหพลศาสตร์, เคมี หรือส่วนของการประมวลผลข้อมูล ที่เกิดจากการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพลังงานของเครื่องกล

 

      นอกเหนือไปจากพลังงานกลแล้ว ก็ยังมีพลังงานชนิดอื่น ๆ ที่ปรากฏขึ้นมา และก็อาจพบปรากฏการณ์ต่าง ๆ ขึ้นได้  เพราะฉะนั้น ระบบแมคาทรอนิกส์ในความคิดที่สามารถคิดได้กว้างขึ้นจะประกอบไปด้วย กระบวนการทางกล และกระบวนการที่ไม่ใช้ทางกล แต่ถึงอย่างไร ชิ้นส่วนทางกลมักจะถูกใช้งานเป็นหลักของระบบ

 

      ส่วนพลังงานด้านอื่นจะเป็นตัวช่วยเสริมการทำงาน หรืออาจเกิดขึ้นมาจากกระบวนการทำงาน เพื่อให้แมคาทรอนิกส์สามารถทำงานได้ พลังงานจะช่วยเสริมความต้องการใช้งาน เพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติที่กำหนดไว้ของระบบเครื่องกลที่แฝงเข้ามา โดยการป้อนสั่งใช้งาน และมีการควบคุมการทำงานแบบสนองตอบ ระบบเหล่านี้บางครั้งเราเรียกว่า ระบบเครื่องกลใช้งาน (Active mechanical systems)

 

ข้อคิดดี ๆ ที่นำมาฝาก

 

 

“ยิ่งมีใจศรัทธา ยิ่งต้องมีสายตาที่เยือกเย็น”

Share on Facebook
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา