บทความ
 เคมี (Chemistry)
 สู่อิสรภาพทางการเงิน (To Financial Freedom)
 การคำนวณ และออกแบบ (Calculation and design)
 เทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology)
 เครื่องมือกล (Machine tools)
 Laws of Nature
 อวกาศ
 พลังงาน
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
 งานโลหะ
 อุปกรณ์
 เครื่องกล
วันนี้ 55
เมื่อวาน 1,342
สัปดาห์นี้ 1,397
สัปดาห์ก่อน 9,372
เดือนนี้ 33,657
เดือนก่อน 45,474
ทั้งหมด 3,646,328
  Your IP :3.236.207.90

      รีเจนเนอร์เรเตอร์ ฟองเทอร์โมไดนามิกส์ โดยปกติจะเป็นเมทริกซ์ของโลหะที่ถูกแบ่งละเอียดในรูปแบบของสาย หรือแถบ หนึ่งในสองปริมาตรระหว่าง รีเจนเนอร์เรเตอร์ และลูกสูบ คือพื้นที่ส่วนขยายซึ่งอุณหภูมิสูง (Tmax) ถูกเก็บรักษาโดยแหล่งความร้อนที่อยู่โดยรอบ อีกปริมาตร คือ พื้นที่การอัด ที่เป็นอุณหภูมิต่ำ (Tmin) รักษาโดยแผงระบายความร้อนโดยรอบ

 

 

รูป จำลองภายในของเครื่องยนต์สเตอร์ลิง

ที่มา : https://ars.els-cdn.com

แนะนำเพื่อให้อ่านได้ต่อเนื่องให้ คลิกขวาเลือก Open link in new window

 

สนใจหนังสือ และความรู้ของผู้เขียน

เรื่องอื่น ๆ มีทั้งโหลดได้ฟรี และราคาถูก นอกเหนือจากนี้ 

 

คลิก 

 

มีหนังสือ ยานยนต์สมัยใหม่ (Modern vehicles) 2

ทำเป็นเล่ม อีบุ๊ค เพื่อสนับสนุนเว็บไซต์

รูปหน้าปกหนังสือ

 

สามารถโหลดอ่านตัวอย่างก่อนซื้อได้เลยครับ ฟรี

หากผู้อ่านสนใจ

คลิก

 

      ดังนั้น จึงมีการไล่ระดับอุณหภูมิ (Tmax - Tmin) ข้ามไปหน้าตามแนวขวางของรีเจนเนอร์เตอร์ มักจะสันนิษฐานว่า ไม่มีการนำความร้อนในทิศทางตามแนวยาว

 

      ในการเริ่มต้นของวัฏจักร เราสันนิษฐานว่า ลูกสูบอัดปริมาตร ไปถึงจุดศูนย์ตายนอก (outer dead point) และขยายปริมาตรลูกสูบไปที่ จุดตายด้านใน (inner dead point) ใกล้กับหน้าของรีเจนเนอร์เรเตอร์ ของไหลทำงานทั้งหมด อยู่ในพื้นที่อัดที่เย็น ปริมาตรนั้นมากสุด 

 

      ดังนั้น ความดัน และอุณหภูมิจะอยู่ที่ค่าต่ำสุด แสดงในรูป 1 คือ แผนผัง P-V และ T-S  แสดงในรูปที่ a) ในระหว่างการอัด (กระบวนการ 1 - 2) ลูกสูบอัด จะเคลื่อนที่ไปยังจุดตายด้านใน และส่วนขยาย ลูกสูบยังคงอยู่กับที่

 

รูปวัฏจักรสเตอร์ลิงอุดมคติ a) a) แผนภาพ P – V และ T – S, b) การจัดเรียงลูกสูบที่จุดสิ้นสุดของวงจรและ c) แผนภาพเวลา – การกระจัด

ที่มา : https://www.researchgate.net

 

      ของไหลทำงาน ถูกอัดในพื้นที่อัด และความดันเพิ่มขึ้น อุณหภูมิยังคงถูกรักษาไว้คงที่ เนื่องจาก ความร้อน Qc ถูกแยกออกจากพื้นที่การบีบอัดทรงกระบอกเพื่อไปยังสิ่งแวดล้อม (ชุดระบายความร้อน (Heat sink)) ในกระบวนการถ่ายโอน 2 – 3 ลูกสูบทั้งคู่เคลื่อนที่พร้อมกับ ลูกสูบอัดไปทางหน้า (และลูกสูบขยายออกไป) รีเจนเนอร์เรเตอร์ เพื่อให้ปริมาตรระหว่างพวกมันยังคงคงที่

 

      ดังนั้น ของไหลทำงาน จะถูกถ่ายโอนผ่านเมตริกซ์โลหะที่มีรูพรุนของตัวรีเจนเนอร์เรเตอร์ จากพื้นที่การอัดถึงพื้นที่ขยาย ในทางผ่านของตัวรีเจนเนอร์เรเตอร์ ของไหลทำงานจะถูกทำให้ร้อนจาก Tmin ถึง Tmax   โดยการถ่ายโอนความร้อนจากเมทริกซ์ และโผล่ออกมาจากตัวรีเจนเนอร์เรเตอร์ เข้าไปในพื้นที่ขยายตัว ที่อุณหภูมิ Tmax อุณหภูมิจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นผ่านเมทริกซ์ ที่ปริมาตรคงที่ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความดัน

 

      ในกระบวนการขยาย 3-4 ลูกสูบขยายตัวจะยังคงเคลื่อนที่ออกจากรีเจนเนอร์เรเตอร์ไปยังจุดศูนย์กลางตายด้านนอก ลูกสูบบีบอัดยังคงอยู่กับที่จุดศูนย์กลางตายภายในซึ่งอยู่ติดกับตัวกำเนิด เมื่อการขยายตัวดำเนินไปแรงดันก็จะลดลงตามปริมาณที่เพิ่มขึ้น อุณหภูมิยังคงคงที่เนื่องจากความร้อน QE ถูกเพิ่มเข้าไปในระบบจากแหล่งความร้อนภายนอก

 

      กระบวนการสุดท้ายในวัฏจักรคือกระบวนการถ่ายโอน 41 ในระหว่างที่ลูกสูบทั้งสองเคลื่อนที่ไปพร้อม ๆ กันเพื่อถ่ายโอนของเหลวทำงาน (ที่ปริมาตรคงที่) ย้อนกลับไปที่เมทริกซ์การปฏิรูปregenerative matrixเพื่อให้ของเหลวทำงานลดลงในอุณหภูมิและปรากฏที่ Tmin ในพื้นที่การบีบอัด ความร้อนที่ถ่ายโอนในกระบวนการบรรจุอยู่ในเมทริกซ์สำหรับการถ่ายโอนไปยังก๊าซในกระบวนการ 2-3 ของวงจรการเรียงลำดับ

 

วัฏจักรประกอบด้วยการถ่ายเทความร้อน ดังนั้นจึงมีกระบวนการถ่ายเทความร้อนสี่กระบวนการ:

 

1. กระบวนการ 12: การอัดตัวแบบไอโซเทอร์มอล (isothermal compression) การถ่ายเทความร้อนจากสารทำงานที่ Tmin ไปยังชุดระบายความร้อนภายนอก

 

2. กระบวนการ 23:ปริมาตรคงที่ (Constant volume) การถ่ายเทความร้อนไปยังของเหลวที่ใช้งานจากเมทริกซ์การสร้างใหม่

 

3. กระบวนการ 3-4: การขยายตัวแบบอุณหภูมิความร้อน (isothermal expansion) การถ่ายเทความร้อนไปยังของเหลวทำงานที่ Tmax จากแหล่งความร้อนภายนอก

 

4. กระบวนการ 41: ปริมาตรคงที่ การถ่ายเทความร้อนจากของเหลวทำงานไปยังเมทริกซ์การสร้างใหม่

 

 

      หากความร้อนที่ถ่ายโอนในกระบวนการ 23 มีขนาดเท่ากันในกระบวนการ 41ดังนั้นการถ่ายเทความร้อนเพียงอย่างเดียวระหว่างเครื่องยนต์ และสภาพแวดล้อมคือ (a) การจ่ายความร้อนที่ Tmax และ (b) การปฏิเสธความร้อนที่ Tmin

 

      การจ่ายความร้อน และการปฏิเสธความร้อนที่อุณหภูมิคงที่นั้น เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ เพื่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุด ดังนั้น ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงก็เหมือนกับวงจรการ์โนต์ Carnot cycle นั่นคือ

 

h = (Tmax- Tmin)/ Tmax

 

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของวัฏจักรสเตอร์ลิง เหนือวัฏจักรคาร์โนตอยู่ที่ การแทนที่ของสองกระบวนการไอเซนโทรปิก isentropic processes โดยกระบวนการสองปริมาณคงที่ two constant-volume processes ซึ่งเพิ่มพื้นที่ของแผนภาพ P-V อย่างมาก

 

 

 

 

 

 

ข้อคิดดี ๆ ที่นำมาฝาก

 

“ชัยชนะ ไม่ได้หมายถึง  การได้เป็นที่หนึ่งเสมอไป

แต่หมายถึง การที่เราทำได้ดีกว่า ที่เคยทำมาก่อนต่างหาก

Winning doesn’t always mean being first.

Winning means you’re doing better than you’ve ever done before.

บอนนี่ แบลร์ (Bonnie Blair)

นักสเก็ตน้ำแข็งชาวอเมริกัน

 

<หน้าที่แล้ว                                 สารบัญ                    หน้าต่อไป>

 

 

Share on Facebook
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา