บทความ
 พลังงาน
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
วันนี้ 274
เมื่อวาน 470
สัปดาห์นี้ 744
สัปดาห์ก่อน 4,005
เดือนนี้ 13,352
เดือนก่อน 24,570
ทั้งหมด 682,322
  Your IP :54.224.85.115

ปัญหาที่ ๑๐ พระเจ้าจักรพรรดิ

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๔ แห่งพระเจ้าจักรพรรดินั้น เป็นไฉน”

 

 

รูปวาดจักรพรรดิของจีน

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร พระเจ้าจักรพรรดิ

 

      ๑. ย่อมทรงสงเคราะห์มหาชน ด้วยสังคหวัตถุ ๔

      ๒. หมู่โจรย่อมไม่อาจซ่องสุมอยู่ในแว่นแคว้น ของพระองค์ได้

      ๓. ทรงพระราชวิจารณ์ความดีความชั่ว ชักจูงไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินให้ดำเนินรอยตามพระบาท

      ๔. ทรงจัดการปกครองทั่วพระราชอาณาจักร มีอารักขาทั้งภายในภายนอก

 

      ขอถวายพระพร ผู้ปฏิบัติต้องเป็นเช่นนี้แล คือ

 

      ๑. ต้องยึดเหนี่ยวน้ำใจของบริษัท ๔ ชักชวนให้ร่าเริงในกุศลธรรม

      ๒. ต้องไม่ให้วิตกทั้ง ๓ ซ่องสุมอยู่ในใจได้ ดังพุทธภาษิตว่า ผู้ยินดีในธรรมเครื่องระงับวิตก เป็นผู้มีสติเจริญอสุภารมณ์ ย่อมกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ได้

      ๓. ต้องพิจารณากายวาจาใจอยู่ทุกขณะ ๆ ดุจพุทธภาษิตว่า พึงพิจารณาเนือง ๆ ว่า วันคืนล่วงไป เราเป็นอยู่อย่างไร

      ๔. ต้องมีสติป้องกันกิเลสทั้งภายในภายนอก สมด้วยพุทธภาษิตว่า ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกเป็นผู้มีสติดุจนายประตู ละเสียซึ่งอกุศล ยังกุศลให้เจริญอยู่”

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า “ดีแล้ว”

 

จบวรรคที่ ๓

 

 

 

 

 

กุญชรวรรคที่ ๔

ปัญหาที่ ๑ ปลวก

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๑ แห่งปลวกนั้น เป็นไฉน”

 

 

รูปปลวก

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร ปลวกย่อมขนดินมาทำเป็นจอมขึ้นแล้วซ่อนตัวอยู่ในจอมปลวก เที่ยวหาอาหารกินฉันใด

 

      ผู้ปฏิบัติก็ต้องเป็นฉันนั้น คือต้องทำเครื่องปิดบังกล่าวคือ ศีลสังวร และปิดใจมิให้ฟุ้งซ่าน เที่ยวรับอาหารบิณฑบาต

 

      ดุจเถรภาษิตว่า ผู้ประกอบความเพียรทำใจให้มีสังวรเป็นเครื่องปิดบัง ย่อมพ้นจากภัย”

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า “ชอบแล้ว”

 

 

<หน้าที่แล้ว                                 สารบัญ                    หน้าต่อไป>

 

 

Share on Facebook
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา