บทความ
 อวกาศ
 พลังงาน
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
 งานโลหะ
 อุปกรณ์
 เครื่องกล
วันนี้ 758
เมื่อวาน 550
สัปดาห์นี้ 758
สัปดาห์ก่อน 5,464
เดือนนี้ 7,719
เดือนก่อน 29,132
ทั้งหมด 821,775
  Your IP :52.91.90.122

ปัญหาที่ ๑๐ พระเจ้าจักรพรรดิ

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๔ แห่งพระเจ้าจักรพรรดินั้น เป็นไฉน”

 

 

รูปวาดจักรพรรดิของจีน

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร พระเจ้าจักรพรรดิ

 

      ๑. ย่อมทรงสงเคราะห์มหาชน ด้วยสังคหวัตถุ ๔

      ๒. หมู่โจรย่อมไม่อาจซ่องสุมอยู่ในแว่นแคว้น ของพระองค์ได้

      ๓. ทรงพระราชวิจารณ์ความดีความชั่ว ชักจูงไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินให้ดำเนินรอยตามพระบาท

      ๔. ทรงจัดการปกครองทั่วพระราชอาณาจักร มีอารักขาทั้งภายในภายนอก

 

      ขอถวายพระพร ผู้ปฏิบัติต้องเป็นเช่นนี้แล คือ

 

      ๑. ต้องยึดเหนี่ยวน้ำใจของบริษัท ๔ ชักชวนให้ร่าเริงในกุศลธรรม

      ๒. ต้องไม่ให้วิตกทั้ง ๓ ซ่องสุมอยู่ในใจได้ ดังพุทธภาษิตว่า ผู้ยินดีในธรรมเครื่องระงับวิตก เป็นผู้มีสติเจริญอสุภารมณ์ ย่อมกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ได้

      ๓. ต้องพิจารณากายวาจาใจอยู่ทุกขณะ ๆ ดุจพุทธภาษิตว่า พึงพิจารณาเนือง ๆ ว่า วันคืนล่วงไป เราเป็นอยู่อย่างไร

      ๔. ต้องมีสติป้องกันกิเลสทั้งภายในภายนอก สมด้วยพุทธภาษิตว่า ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกเป็นผู้มีสติดุจนายประตู ละเสียซึ่งอกุศล ยังกุศลให้เจริญอยู่”

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า “ดีแล้ว”

 

จบวรรคที่ ๓

 

 

 

 

 

กุญชรวรรคที่ ๔

ปัญหาที่ ๑ ปลวก

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๑ แห่งปลวกนั้น เป็นไฉน”

 

 

รูปปลวก

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร ปลวกย่อมขนดินมาทำเป็นจอมขึ้นแล้วซ่อนตัวอยู่ในจอมปลวก เที่ยวหาอาหารกินฉันใด

 

      ผู้ปฏิบัติก็ต้องเป็นฉันนั้น คือต้องทำเครื่องปิดบังกล่าวคือ ศีลสังวร และปิดใจมิให้ฟุ้งซ่าน เที่ยวรับอาหารบิณฑบาต

 

      ดุจเถรภาษิตว่า ผู้ประกอบความเพียรทำใจให้มีสังวรเป็นเครื่องปิดบัง ย่อมพ้นจากภัย”

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า “ชอบแล้ว”

 

 

<หน้าที่แล้ว                                 สารบัญ                    หน้าต่อไป>

 

 

Share on Facebook
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา