บทความ
 พลังงาน
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
วันนี้ 264
เมื่อวาน 470
สัปดาห์นี้ 734
สัปดาห์ก่อน 4,005
เดือนนี้ 13,342
เดือนก่อน 24,570
ทั้งหมด 682,312
  Your IP :54.224.85.115

ปัญหาที่ ๖ อากาศ

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๕ แห่งอากาศนั้น เป็นไฉน”

 

 

รูปท้องฟ้าอากาศ

 

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร ธรรมดาอากาศ

 

      ๑. ใคร ๆ จะถือไว้ไม่ได้

      ๒. เป็นที่สัญจรแห่หมู่ฤษีมุนี และสกุณชาติทั้งหลาย

      ๓. เป็นฐานแห่งความสะดุ้ง

      ๔. ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณ

      ๕. เป็นที่ ๆ ไม่ติดไม่ข้อง

 

      ขอถวายพระพร ผู้ปฏิบัติพึงทรงคุณสมบัติเช่นเดียวกับอากาศนี้ คือพึงเป็นผู้

 

      ๑. อันกิเลสไม่พึงรัดรึงโดยประการทั้งปวง

      ๒. ปล่อยใจให้สัญจรไปในสังขารทั้งหลายโดยมนสิการว่า

ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

      ๓. ต้องหวาดกลัวต่อการปฏิสนธิ

      ๔. ต้องมีศีลเรียบร้อยหมดจดไม่สิ้นสุด มีญาณแก่กล้าหาประมาณมิได้

      ๕. ไม่ติดไม่ข้องอยู่ในตระกูลในหมู่คณะในอิฏฐารมณ์ทั้งปวง

 

ดุจพุทธภาษิตที่ตรัสสอนพระราหุลว่า อากาศไม่ได้ตั้งอยู่เฉพาะในที่ไร ๆ ฉันใด จงเจริญภาวนาเสมอด้วยอากาศ ฉันนั้น

 

เพราะว่าเมื่อเจริญได้เช่นนั้น ผัสสะทั้งปวงย่อมครอบงำจิตไม่ได้”

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า “เธอฉลาดว่า”

 

 

 

ปัญหาที่ ๗ พระจันทร์

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติพึงถือองค์ ๕ แห่งพระจันทร์นั้น เป็นไฉน”

 

 

รูปพระจันทร์

 

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร พระจันทร์

 

      ๑. ย่อมส่องแสงสว่างในศุกลปักษ์ขึ้นทุกที ๆ

      ๒. เป็นนักษัตรใหญ่ยิ่งอย่างหนึ่ง

      ๓. ย่อมฉายรัศมีในเวลากลางคืน

      ๔. มีวิมานเป็นธง

      ๕. ชาวโลกย่อมปรารถนาให้ส่องแสงฉายรัศมีอยู่เนืองนิตย์

 

      ขอถวายพระพร ผู้ปฏิบัติต้องทรงคุณสมบัติเช่นเดียวกับองค์แห่งพระจันทร์นี่แล คือ

 

      ๑. ต้องเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นในกุศลธรรมทั้งหลาย

      ๒. ต้องมีฉันทะความพอใจ เป็นใหญ่เป็นประธาน

      ๓. ต้องเป็นผู้สงัดเงียบ

      ๔. ต้องเป็นผู้มีศีลเป็นธง

      ๕. เมื่อตระกูลเขาอาราธนาก็เข้าไปสู่ตระกูลตามปรารถนา

 

ดุจพุทธภาษิตในสังยุตตนิกายว่า ภิกษุทั้งหลายจงเข้าไปสู่ตระกูลเหมือนพระจันทร์ อย่าคะนองกายอย่าคะนองจิต เป็นคนใหม่ในตระกูลเป็นนิตย์”

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า “ชอบละ”

 

 

Share on Facebook
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา