บทความ
 อวกาศ
 พลังงาน
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
 งานโลหะ
 อุปกรณ์
 เครื่องกล
วันนี้ 827
เมื่อวาน 550
สัปดาห์นี้ 827
สัปดาห์ก่อน 5,464
เดือนนี้ 7,788
เดือนก่อน 29,132
ทั้งหมด 821,844
  Your IP :52.91.90.122

ปัญหาที่ ๒ แมว

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๒ แห่งแมวนั้น เป็นไฉน”

 

 

 

รูปแมวจับหนู

 

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร วิสัยแมว

 

      ๑. เมื่อไปในเรือนก็ดี ไปสู่โพรงไม้เป็นต้นก็ดี ย่อมมุ่งต่อการแสวงหาหนูเท่านั้น

      ๒. ย่อมหากินในที่ใกล้

 

      ขอถวายพระพร ผู้ปฏิบัติก็ต้องประกอบด้วยองคคุณเช่นเดียวกับแมว คือ

 

      ๑. เมื่อไปป่าก็ดี ไปอยู่ ณ โคนไม้ก็ดี ไปอยู่เรือนว่างเปล่าก็ดี ต้องเป็นผู้ไม่ประมาทแสวงหาโภชนะ กล่าวคือกายคตาสติอย่างเดียวเท่านั้น และ

      ๒. เห็นความบังเกิด ความทำลายแห่งขันธ์  ๕ อยู่ทุกอิริยาบถ

 

      ดุจพุทธพจน์ว่า ไม่ต้องกล่าวไปให้ไกลแต่นี้นักภวัคคพรหมจักทำอะไรได้ เมื่อบุคคลพิจารณาในเรื่องขันธ์อันเป็นปัจจุบันก็ย่อมเบื่อหน่ายในกายของตนได้”

 

      พระเจ้ามิลินืท์ตรัสว่า “ชอบแล้ว”

 

 

 

 

ปัญหาที่ ๓ หนู

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๑ แห่งหนูนั้น เป็นไฉน”

 

 

 

รูปหนู

 

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร ปรกติของหนูที่วิ่งไปข้างโน้นวิ่งไป ข้างนี้ก็ด้วยหวังต่ออาหารฉันใด

 

      ผู้ประกอบความเพียรก็ต้องเที่ยวไปข้างโน้นบ้าง ข้างนี้บ้าง เพื่อมุ่งต่อการกระทำโยนิโสมนสิการอย่างเดียวฉันนั้น

 

      ดุจคำที่พระอุปเสนเถรวังคันตบุตรกล่าวว่า ผู้เจริญวิปัสสนาทำความมุ่งหวังในธรรมไม่มีความท้อถอย มีไตรทวารสงบระงับ มีสติอยู่ทุกเมื่อ”

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า “ชอบแล้ว”

 

 

<หน้าที่แล้ว                                 สารบัญ                    หน้าต่อไป>

                   

 

 

Share on Facebook
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา