บทความ
 พลังงาน
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
วันนี้ 285
เมื่อวาน 470
สัปดาห์นี้ 755
สัปดาห์ก่อน 4,005
เดือนนี้ 13,363
เดือนก่อน 24,570
ทั้งหมด 682,333
  Your IP :54.224.85.115

ปัญหาที่ ๒ แมว

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๒ แห่งแมวนั้น เป็นไฉน”

 

 

 

รูปแมวจับหนู

 

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร วิสัยแมว

 

      ๑. เมื่อไปในเรือนก็ดี ไปสู่โพรงไม้เป็นต้นก็ดี ย่อมมุ่งต่อการแสวงหาหนูเท่านั้น

      ๒. ย่อมหากินในที่ใกล้

 

      ขอถวายพระพร ผู้ปฏิบัติก็ต้องประกอบด้วยองคคุณเช่นเดียวกับแมว คือ

 

      ๑. เมื่อไปป่าก็ดี ไปอยู่ ณ โคนไม้ก็ดี ไปอยู่เรือนว่างเปล่าก็ดี ต้องเป็นผู้ไม่ประมาทแสวงหาโภชนะ กล่าวคือกายคตาสติอย่างเดียวเท่านั้น และ

      ๒. เห็นความบังเกิด ความทำลายแห่งขันธ์  ๕ อยู่ทุกอิริยาบถ

 

      ดุจพุทธพจน์ว่า ไม่ต้องกล่าวไปให้ไกลแต่นี้นักภวัคคพรหมจักทำอะไรได้ เมื่อบุคคลพิจารณาในเรื่องขันธ์อันเป็นปัจจุบันก็ย่อมเบื่อหน่ายในกายของตนได้”

 

      พระเจ้ามิลินืท์ตรัสว่า “ชอบแล้ว”

 

 

 

 

ปัญหาที่ ๓ หนู

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๑ แห่งหนูนั้น เป็นไฉน”

 

 

 

รูปหนู

 

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร ปรกติของหนูที่วิ่งไปข้างโน้นวิ่งไป ข้างนี้ก็ด้วยหวังต่ออาหารฉันใด

 

      ผู้ประกอบความเพียรก็ต้องเที่ยวไปข้างโน้นบ้าง ข้างนี้บ้าง เพื่อมุ่งต่อการกระทำโยนิโสมนสิการอย่างเดียวฉันนั้น

 

      ดุจคำที่พระอุปเสนเถรวังคันตบุตรกล่าวว่า ผู้เจริญวิปัสสนาทำความมุ่งหวังในธรรมไม่มีความท้อถอย มีไตรทวารสงบระงับ มีสติอยู่ทุกเมื่อ”

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า “ชอบแล้ว”

 

 

<หน้าที่แล้ว                                 สารบัญ                    หน้าต่อไป>

                   

 

 

Share on Facebook
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา