บทความ
 อวกาศ
 พลังงาน
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
 งานโลหะ
 อุปกรณ์
 เครื่องกล
วันนี้ 834
เมื่อวาน 550
สัปดาห์นี้ 834
สัปดาห์ก่อน 5,464
เดือนนี้ 7,795
เดือนก่อน 29,132
ทั้งหมด 821,851
  Your IP :52.91.90.122

ปัญหาที่ ๘ พระอาทิตย์

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๗ แห่งพระอาทิตย์นั้น เป็นไฉน”

 

 

รูปพระอาทิตย์

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร พระอาทิตย์

 

      ๑. ย่อมเผาน้ำให้เหือดแห้งได้

      ๒. ย่อมกำจัดเสียซึ่งมืด

      ๓. ย่อมส่องโลกทุก ๆ วัน

      ๔ มีรัศมีเป็นระเบียบ

      ๕. แผดเผาหมู่คนให้เร่าร้อน

      ๖. กลัวราหู

      ๗. ส่องให้เห็นที่สะอาดหรือสกปรก

 

      ขอถวายพระพร ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๗ แห่งพระอาทิตย์นี้เป็นตัวอย่างแห่งความประพฤติ  คือ

 

      ๑. ต้องเผากิเลสให้เหือดแห้งไม่ให้เหลืออยู่

      ๒. ต้องกำจัดความมืด คือราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฐิ

      ๓. ต้องกระทำโยนิโสมนิสการเนือง ๆ

      ๔. ต้องมีอารมณ์เป็นระเบียบ

      ๕. ต้องยังโลกให้เจริญด้วยกุศลธรรม

      ๖. เห็นหมู่ชนข้องอยู่ในข่าวคือ กิเลสก็สงสารสลดใจเพราะกลัวภัยคือกิเลสนั้น ๆ

      ๗. ต้องแสดงโพธิปักขิยธรรม  ๓๗  ประการ ให้เห็นแจ่มแจ้ง

 

ดังคำที่พระวังคีสเถรกล่าวไว้ว่า ภิกษุผู้แสดงธรรมย่อมยังหมู่ชนที่ถูกอวิชชาปกปิดอยู่ ให้เห็นธรรมต่าง ๆ ดุจทางเดินที่พระอาทิตย์ส่องให้มองเห็นฉะนั้น”

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า “ถูกละ”

 

 

 

ปัญหาที่ ๙ ท้าวสักกะ

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๓  แห่งท้าวสักกะ (พระอินทร์) นั้น เป็นไฉน”

 

 

รูปวาดท้าวสักะ

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร ท้าวสักกะ

 

      ๑. ย่อมอิ่มเอิบไปด้วยความสุขส่วนเดียว

      ๒. เป็นจอมแห่งเทวดา ทรงยกย่องทวยเทพให้เกิดความร่าเริง

      ๓. ความเบื่อหน่ายย่อมไม่มีแก่ท้าวสักกะ

 

      ขอถวายพระพร ผู้ปฏิบัติต้องทรงคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับท้าวสักกะนี้แล คือ

 

      ๑. ต้องอิ่มไปด้วยความสุข ซึ่งเกิดแต่ความสงัดกายสงัดใจ

      ๒. ประคองใจไม่ให้หดหู่ ให้ร่าเริงในการเจริญกุศลธรรมอยู่เป็นนิตย์

      ๓. ต้องไม่เบื่อหน่ายในเรือนอันว่างเปล่า

 

ดังภาษิตที่พระสุภูติเถรกล่าวไว้ว่า ข้าแต่พระมหาวีระ ข้าพระองค์บวชในศาสนาของพระองค์ มิได้รู้สึกกำหนัดรักใคร่เลย”

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า “ชอบแล้ว”

 

 

 

Share on Facebook
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา