บทความ
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
วันนี้ 158
เมื่อวาน 753
สัปดาห์นี้ 2,361
สัปดาห์ก่อน 6,977
เดือนนี้ 18,377
เดือนก่อน 14,588
ทั้งหมด 662,777
  Your IP :54.156.76.187

2.3 สัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

 

      ในอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเรื่องธรรมดาที่จะพบค่าต่าง ๆ ในทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีขนาดเล็กมาก ไปจนถึงที่มีขนาดที่ใหญ่มาก สัญกรณ์ หรือตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ (Scientific notation) คือ การให้ความหมายที่เป็นตัวเลขในการที่จะนำไปใช้

 

 

รูปตัวเลขรูปแบบสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

แนะนำเพื่อให้อ่านได้ต่อเนื่องให้ คลิกขวาเลือก Open link in new window

 

      เป็นตัวเลขที่เป็นตัวคูณกับสิบยกกำลังด้วยตัวเลขต่าง ๆ  ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า ค่าที่ได้จะมีขนาดเล็ก หรือมีขนาดใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น เลข 300 ถ้านำมากล่าวในรูปแบบ ถ้านำมากล่าวในรูปแบบสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ก็จะเขียนได้ดังนี้  3 ´ 102

 

      รูปแบบสัญกรณ์ที่ยกกำลัง จะแสดงถึงจำนวนบ่งชี้ของตัวเลขทศนิยมไม่ว่าจะไปทางด้านซ้าย หรือทางด้านขวาของจุดทศนิยม หากมีกำลังเป็นบวก จุดทศนิยมจะถูกย้ายไปทางขวา ยกตัวอย่างเช่น

 

8 x 103 = 8.0 x 103 = 8,000

 

      หากการชี้กำลังเป็นลบ จุดทศนิยมจะถูกย้ายไปทางซ้าย ยกตัวอย่างเช่น

 

6 x 10-6 = 6.0 x 10-6 = 0.000006

 

ค่าตัวเลข

เลขชี้กำลัง

สัญลักษณ์

คำนำหน้า

1 000 000 000 000 000 000 000 000

1024

Y

ย็อตต้า (Yotta-)

1 000 000 000 000 000 000 000

1021

Z

เซตต้า (Zetta-)

1 000 000 000 000 000 000

1018

E

เอ็กซา (Exa-)

1 000 000 000 000 000

1015

P

เพตา (Peta-)

1 000 000 000 000

1012

T

เทรา (Tera-)

1 000 000 000

109

G

จิกะ (Giga-)

1 000 000

106

M

เมกกะ (Mega-)

1 000

103

k

กิโล (Kilo-)

100

102

h

เฮกโต (Hecto-)

10

101

da

เดกา (Deca-)

0.1

10-1

d

เดซิ (Deci-)

0.01

10-2

c

เซนติ (Centi-)

0.001

10-3

m

มิลลิ (Milli-)

0.000 001

10-6

m

ไมโคร (Micro-)

0.000 000 001

10-9

n

นาโน (Nano-)

0.000 000 000 001

10-12

p

พิโค (Pico-)

0.000 000 000 000 001

10-15

f

เฟมโต (Femto-)

0.000 000 000 000 000 001

10-18

a

แอตโต (Atto-)

0.000 000 000 000 000 000 001

10-21

z

เซพโต (zepto-)

0.000 000 000 000 000 000 000 001

10-24

y

ยอคโต (zepto-)

ตารางที่ 2.1 ตารางเลขสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

 

จากตารางที่ 2.1 เป็นการใช้เลขชี้กำลังจากสิบ ทั้งในทางด้านบวก และลบ และแทนด้วยตัวเลขชี้กำลัง และใช้สัญลักษณ์ข้างหน้าเพื่อช่วยบ่งบอกถึงขนาดของมันได้

 

      ยกตัวอย่างเช่น แอมแปร์ เป็นหากมีค่ามากก็จะมีตัวเลขที่ใหญ่ ซึ่งไม่บ่อยนักที่จะพบในวงจรไฟฟ้ากำลังต่ำ ในวงจรกำลังต่ำ ที่เห็นบ่อยก็คือหน่วย มิลลิแอมแปร์ (Milliampere: mA) และไมโครแอมแปร์ (Microampere: mA)

 

      มิลลิแอมแปร์เท่ากับ 1 ส่วนพัน (1/1,000) ของหนึ่งแอมแปร์ หรือ 0.001 A ในทางกลับกัน 1,000 มิลิแอมแปร์จะเท่ากับ 1 แอมแปร์

 

      หนึ่งไมโครแอมแปร์จะเท่ากับ หนึ่งส่วนล้าน (1/1,000,000) ของแอมแปร์ หรือ 0.000001 A และในทางกลับกัน 1,000,000 ไมโครแอมแปร์ จะเท่ากับ 1 แอมแปร์

 

ตัวอย่างที่ 2.3 ถ้าหากเราวัดกระแสไฟฟ้าได้ 2 แอมแปร์ มันจะมีค่าเท่ากับกี่มิลลิแอมแปร์ ?

 

วิธีทำ โจทย์กำหนดให้ I =2 A  และให้ x = ? mA

 

1000 mA/1A = x  mA/2A

 

โดย 1,000 mA = 1 A

 

1,000/1 = x /2

 

(x)(1) = (1,000)(2)

 

                         x = 2,000 mA           ตอบ

 

 

ตัวอย่างที่ 2.4 ถ้าหากเราวัดกระแสไฟฟ้าได้ 50 ไมโครแอมแปร์ มันจะมีค่าเท่ากับกี่แอมแปร์ ?

 

วิธีทำ โจทย์กำหนดให้ I =50 mและให้ x = ? A

 

1,000,000 mA /1A = 50 mA / x A

 

โดย 1,000,000 mA = 1 A

 

1,000,000 /1 =50 / x

 

 (1)(50) = (1,000,000) (x)

 

                         x = 0.00005 A          ตอบ

 

 

 

บทสรุป

 • กฎของประจุไฟฟ้าสถิต ขั้วเหมือนกันจะผลักกัน และขั้วต่างกันจะดูดกัน
 • ประจุไฟฟ้า (Q) ถูกวัดออกมา ในหน่วยคูลอมบ์ (C)
 • หนึ่งคูลอมบ์ มีค่าเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอน 6.24 x 1018 อิเล็กตรอน
 • กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ช้า ๆ จากพื้นที่ประจุลบไปยังพื้นที่ที่เป็นประจุบวก
 • การไหลของกระแส ถูกวัดเป็นหน่วน แอมแปร์
 • หนึ่งแอมแปร์ (A) คือ จำนวนของกระแสไฟฟ้าที่ไหลในตัวนำ เมื่อประจุหนึ่งคูลอมบ์เคลื่อนที่ผ่านจุดจุดหนึ่งในหนึ่งวินาที
 • ความสัมพันธ์ระหว่าง กระแสไฟฟ้า, ประจุไฟฟ้า และเวลา ก็คือ

I = Q/t

 •  อิเล็กตรอน (ประจุลบ) แทนประจุพาหะในวงจรไฟฟ้า
 • การเคลื่อนที่ของหลุม (ประจุบวก) เกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
 • การไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรคือ จากลบ ไปบวก
 • การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนช้ามาก ๆ ผ่านตัวนำ แต่อิเล็กตรอนแต่ละตัวเคลื่อนที่ที่ความเร็วแสง
 • สัญลักษณ์ในทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงตัวเลขจำนวนมาก ๆ หรือเล็กมาก ๆ จะใช้ตัวเลขสิบ ยกกำลังตัวเลขในด้านบวก (ตัวเลขมาก) และลบ (ตัวเลขน้อย)
 • หากการยกกำลังเป็นตัวเลขบวก เลขจุดทศนิยมจะเคลื่อนไปทางขวา
 • หากการยกกำลังเป็นตัวเลขลบ เลขจุดทศนิยมจะเคลื่อนไปทางซ้าย
 • คำนำหน้าที่ชื่อ มิลลิ- หมายถึง 1/1,000
 • ส่วนคำนำหน้าที่ชื่อ ไมโคร- หมายถึง 1/1,000,000

 

 

จบบทที่ 2

ครั้งหน้าพบกับ บทที่ 3 ในเรื่อง แรงดันไฟฟ้า โปรดติดตาม

 

 

 

 

 

ข้อคิดดี ๆ ที่นำมาฝาก

 

ร่วมน้อมรำลึกถึง คำพ่อสอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

 

การมีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่

ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคน 

แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ ๓ ข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่า

วินัย สามัคคี และหน้าที่นั้น

เป็นได้ทั้งในทางบวก และทางลบ 

ซึ่งย่อมให้คุณ หรือให้โทษได้มากเท่า ๆ กัน ทั้ง ๒ ทาง เพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรม

จำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่า

เป็นวินัยสามัคคี และหน้าที่ดี

คือ ปราศจากโทษ เป็นประโยชน์ เป็นธรรม

 

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๖ 

 

 

ขอน้อมส่งพระองค์สู่สวรรคาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

<หน้าที่แล้ว                                 สารบัญ                    หน้าต่อไป>

 

 

Share on Facebook
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา